Начало     Авто Застраховки     Застраховки Живот     Застраховки Имущество     Контакти
    "Живот"     Спестовни Застраховки с допълнителни рискове     Групова Рискова Застраховка     Медицински разходи      

Към настоящият момент в Република България работят 20 Общо Застрахователни компании и 12 Животозастрахователни. Ако Ви е трудно да изберете къде да направите своята застраховка, то на помощ може да Ви се притече Вашият Застрахователен брокер

Съгл. Нормативните документи от Закона за Застраховане, Брокерът е търговец, който по възлагане и срещу възнаграждение осъществява посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни и/или презастрахователни договори и свързаните с тях консултантски услуги.

Брокерът ще прецени какви са обективните застрахователни рискове, които е добре да покриете. Той ще Ви предложи подходящите Застрахователни компании и най-изгодните за Вас тарифи. След това ще Ви окаже помощ при сключването на самияЗастрахователен договор – ще подготви необходимите документи и ще предвижи плащането.

През целият период на договора Застрахователният брокер е на Ваше разположение, като Ви дава компетентни съвети и Ви помагоа при ликвидация на евентуални щети, до получаването на полагащото се обезщетение. Тази дейност е безплатна за клиента /все още/.

Застраховка Имущество
Застраховка Каско
Застраховка Зелена Карта
Застраховка Медицински Разноски в
        чужбина

Застраховка Гражданска Отговорност
Застраховка Живот
Спестовни Застраховки Живот
        с допълнителни рискове

Групова Рискова Застраховка Живот
Такъв Застрахователен Брокер сме ние, с лиценз № 52-ЗБ/15.06.2005г.,
а опитът ни датира от миналия век, или по точно от 1994г. Казваме се ИНС КОНСУЛТИНГ ООД и Ви очакваме с въпроси и заявки на адрес:

Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ – Обединител №31A
Тел/факс: 032/ 956 503
Интернет страница: www.insconsbg.com
Е-mail: office@insconsbg.com

www.insconsbg.com  •  ИНС Консултинг ООД  •  (032)956.503  •  NVSystems design